Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych

Utworzone Czerwiec 16th, 2015 przez Nadzor Ruchu Warszawa

Biuro_rzeczy_Znalezionych

W niedzielę, 21 czerwca, w życie wchodzi nowa ustawa o rzeczach znalezionych. Dotychczas obowiązujące przepisy funkcjonowały przez blisko pięćdziesiąt lat. Nowe regulacje wprowadzają szereg istotnych zmian, które dotyczyć będą również warszawskiego Biura Rzeczy Znalezionych.

 

Do stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych (ul. Dzielna 15) rokrocznie przynoszonych jest ponad dwieście telefonów komórkowych, kilka rowerów, zegarków, a także plecaki, swetry czy dokumenty. Zdarzają się także bardziej osobliwe znaleziska jak np. sztuczne futro, maszyna do szycia czy gitara.

 

– Nowe przepisy to z całą pewnością ewolucja, a nie rewolucja – mówi Beata Kamińska z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, koordynująca pracę stołecznego Biura Rzeczy Znalezionych. – Choć w niektórych przypadkach zmiany regulacji są dość znaczne to możemy tutaj mówić o uwspółcześnieniu zasad. Warto przypomnieć, że dotychczasowe przepisy dotyczące rzeczy znalezionych pochodziły z 1966 r. W tym czasie dużo się zmieniło, a i depozyty, które dziś przechowujemy, są różne od tych sprzed lat.

 

Ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397), która wejdzie w życie w niedzielę, 21 czerwca 2015 r., zastąpi dotychczasowe przepisy w zakresie rzeczy znalezionych uregulowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 ze zm.).

 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w regulacjach to:

 

1. Dotychczasowe przepisy określały, że właściwym do przyjmowania zawiadomień o rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce znalezienia rzeczy. Nowe regulacje stanowią, że właściwym do przyjmowania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy będzie starostwo właściwe ze względu na miejsce znalezienia jak również ze względu ma miejsce zamieszkania znalazcy – podstawa prawna Art. 5 ust. 1 ustawy.

 

2. Zarządca budynku, pomieszczenia otwartego dla publiczności albo środka transportu publicznego przekazuje rzeczy znalezione na jego terenie do Biura Rzeczy Znalezionych po upływie 3 dni od dnia otrzymania – podstawa prawna Art. 7 ust. 1 ustawy. W dotychczas obowiązujących przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

 

3. Dotychczasowe unormowania prawne dotyczące rzeczy znalezionych obejmowały wszystkie rzeczy bez względu na ich wartość szacunkową. W nowej ustawie określono, że Biuro Rzeczy Znalezionych ma prawo do odmowy przyjęcia rzeczy znalezionej w przypadku gdy jej wartość szacunkowa jest mniejsza niż 100 zł – podstawa prawna Art. 12 ust. 4 ustawy.

 

4. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, konieczne jest wywieszenie wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Na podstawie obowiązujących do tej chwili przepisów ogłoszenia były wywieszane w siedzibie BRZ, w urzędach dzielnicowych oraz publikowane w BIP w momencie rozpoczęcia procedury likwidacji niepodjętych depozytów.

 

5. W przypadku gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł ustawa nakłada ponadto obowiązek zamieszczenia również ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. – podstawa prawna Art. 15 ust. 3. W dotychczasowych przepisach sprawa ta nie była przedmiotem regulacji.

 

6. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, jak również nie została odebrana przez znalazcę jej właścicielem staje się m.st. Warszawa – podstawa prawna Art. 19 ust. 1 ustawy. W dotychczasowych przepisach niepodjęte depozyty na mocy prawomocnego postanowienia sądu cywilnego stawały się własnością Skarbu Państwa.

 

Pracownicy Biura Rzeczy Znalezionych każdorazowo starają się identyfikować potencjalnych poszkodowanych, którzy utracili swoje przedmioty. Podejmowane są próby kontaktu, poprzez wizytówki pozostawione w teczkach, dokumentach czy ostatnio wybieranych numerach w telefonach komórkowych. Niestety wciąż zaledwie około 5% rzeczy odnajduje swoich pierwotnych właścicieli.

 

Aby odebrać zagubione przedmioty należy przedstawić dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. W przypadku rzeczy, co do których niemożliwe jest jednoznaczne potwierdzenie posiadacza, np. obrączki, konieczne jest dokładne opisanie zguby, wskazanie potencjalnego miejsca zagubienia czy określenie cech szczególnych.

 

Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura_Urzedu/AO/Ogloszenia/Biuro_Rzeczy_Znalezionych.htm

 

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych zostało powołane do życia już blisko 62 lat temu przez Radę Narodową m.st. Warszawy. Obecnie znajduje się w strukturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określane są przez Ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony zarządzeniem nr 998/2007 Prezydenta m.st. warszawy z dnia 27 listopada 2007r.

źródło: „um.warszawa.pl”

fot. Tomasz Demiańczuk

Dołącz do nas na Facebookurss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności