Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Uwaga kierowcy!!! – małe skrzyżowania…
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Uwaga kierowcy!!! – małe skrzyżowania…

Utworzone Marzec 4th, 2013 przez admin

Uwaga kierowcy!!!

 

Chcielibyśmy zwrócić Wam uwagę na sposób przejeżdżania skrzyżowań o małym promieniu skrętu, szczególnie wskazany dla kierujących autobusami typu Solaris U-15.

 

Charakterystyczne „zachodzenie” tyłów autobusu na sąsiedni pas ruchu staje się często przyczyną kolizji. Niestety, jako winnych spowodowania kolizji na takich skrzyżowaniach policja wskazuje najczęściej kierujących pojazdami ponadgabarytowymi. Metoda ta jest wymieniona w art. 22 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym /patrz poniżej/.

 

Daje możliwość kierującym pojazdami o większych gabarytach wykonania manewru skrętu z pasa ruchu innego niż skrajny przeznaczony do skrętu. Niestety nie jest to równoznaczne z możliwością jazdy „okrakiem”, bowiem art. 16 ust. 4 jednoznacznie zabrania zajmowania więcej niż jednego pasa ruchu.

 

Zacytujmy komentarz do PRD autorstwa Wojciecha Kotowskiego*: „[…] Możliwość odstępstwa od zasady [zbliżenia się do prawej lub lewej krawędzi jezdni albo do jej środka – przyp. red.] przysługuje również kierującym pojazdami ponadgabarytowymi, którzy mogą przy skręcaniu ustawić pojazd na sąsiednim pasie [podkreślenie red.].

 

Jest przy tym charakterystyczne, że ustawienie się takiego pojazdu, który, czekając na możliwość wykonania manewru skręcania w prawo, ma włączony kierunkowskaz, powoduje, że mimo wolnego w tym czasie prawego pasa ruchu żaden pojazd nie może go zająć, dopóki ten niewymiarowy pojazd nie opuści skrzyżowania.

 

Nie zwalnia to oczywiście kierującego tym pojazdem od obowiązku upewnienia się, czy kierujący nadjeżdżającymi z tyłu pojazdami należycie odebrali jego zamiar.”

 

Wielu kierowców decyduje się jednak na zajęcie dwóch pasów ruchu bezpośrednio przed skrętem, „rezerwując” je niejako tylko dla siebie, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka powstania kolizji, jest jednak niezgodnie z prawem. Na szczęście przypadki karania kierowców w takich sytuacjach są bardzo rzadkie.

 

Podobnych skrzyżowań jak pokazane na zdjęciach Grochowska/Zamieniecka w Warszawie jest bardzo dużo. Prosimy o refleksję i życzymy bezkolizyjnej jazdy. MB/JB

źródło: „nr.waw.pl”

 

*Wojciech Kotowski „Kodeks drogowy w praktyce” Lexis Nexis, Warszawa 2009.

Grochowska / Zamieniecka

Grochowska / Zamieniecka

Grochowska / Zamieniecka

Grochowska / Zamieniecka

 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22.

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:

1) do prawej krawędzi jezdni — jeżeli zamierza skręcić w prawo;

2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi — jeżeli zamierza skręcić w lewo.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;

2) na autostradzie;

3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;

4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.rss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności