Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Pobyt Gościa z Chicago w Centrali Ruchu MZA / Visit of our guest from Chicago in the MZA Transit Center
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Pobyt Gościa z Chicago w Centrali Ruchu MZA / Visit of our guest from Chicago in the MZA Transit Center

Utworzone Wrzesień 24th, 2013 przez admin

 

Flaga PolskiTekst artykułu w dwóch wersjach językowych: polskim i poniżej angielskim

AngliaThe text of the article in 2 language versions: polish and english below

 

Spotkanie w Centrali Ruchu

 

We wtorek 24 września odwiedził Warszawę nasz kolega po fachu Michał Czyżyński z Chicago. Dzięki uprzejmości Kierownictwa Wydziału Zarządzania Przewozami, mógł zapoznać się z naszą pracą na Centrali Ruchu. Już pierwsze chwile pozwoliły mu poczuć się „jak w domu”.

 

Pomimo, że od Chicago dzieli nas wiele tysięcy kilometrów, problemy związane z utrzymaniem ruchu komunikacji miejskiej są takie same. Różnicę podstawową stanowi wielkość miasta (nawet 80 km pomiędzy północnym i południowym krańcem) i zdecydowanie większe zróżnicowanie dzielnic, co sprawia, że praca na ulicach jest mniej bezpieczna.

 

Mimo wielkości miasta, ilości autobusów i pociągów, w Chicago nie ma podziału na organizatora i operatorów transportu miejskiego – jest tylko odpowiednik naszych Miejskich Zakładów Komunikacyjnych [MZK] – Chicago Transit Authority, czyli CTA. Linii autobusowych jest mniej niż w Warszawie, bo ok. 140, do tego dochodzi 8 linii kolejowych. Połączenia autobusowe realizowane są przez niemal 1800 pojazdów.

 

Po wizycie w centrali, Michał miał okazję pojeździć radiowozem do zdarzeń drogowych z jednym z naszych kolegów. W porównaniu z dużymi SUV-ami, którymi poruszają się supervisorzy w Chicago, nasze Fabie nie wyglądają szczególnie imponująco, ale cóż, większe miasto wymaga wykorzystania większych pojazdów…

 

Problemy na drogach są również podobne. Zatrzymania w ruchu, kolizje, wypadki, zachorowania – zdarzają się wszędzie na świecie. Dzięki temu, że komunikacja miejska jest tam jednym zwartym tworem, prostsze jest podejmowanie skutecznych decyzji operacyjnych, niewymagających konsultacji – tak jak u nas – z ZTM.

 

Kolega brał udział w kilku interwencjach, m.in. przy kolizji na ul. Karolkowej. Był pod wrażeniem miłej atmosfery i kulturalnego zachowania uczestników, co niestety nie zdarza się jednak w każdym przypadku. Poza tym udało się odwiedzić dyspozytornię na Kleszczowej, a także zamienić kilka słów z kierowcami i ekspedytorem na Szczęśliwicach.

 

W każdej sytuacji potrafił się świetnie odnaleźć, ponieważ praca w komunikacji miejskiej na całym świecie ma wiele cech wspólnych. Michał miał też okazję porównać wygląd Warszawy dzisiejszej i tej pozostającej w pamięci, sprzed 34 lat… Dzień minął szybko, podobnie jak cały pobyt w Europie, nadszedł czas na pakowanie rzeczy i wspomnień oraz powrót do Wietrznego Miasta.

 

Dziękujemy, że się do nas odezwałeś, że znalazłeś czas na odwiedziny; kiedy będziemy wybierać się do USA nie omieszkamy się odezwać! MB

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Ekspedycja Szczęśliwice

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Centrala Ruchu MZA

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Garaże Włościańska

Oddział Kleszczowa

Oddział Kleszczowa

Oddział Kleszczowa

Oddział Kleszczowa

Ulica Marszałkowska

Ulica Marszałkowska

Ulica Marszałkowska

Ulica Marszałkowska

Ulica Grzybowska

Ulica Grzybowska

Ulica Grzybowska

Ulica Grzybowska

Ulica Grzybowska

Ulica Grzybowska

Meeting in the Transit Center
Michał Czyżynski, our buddy from Chicago, visited Warsaw on Tuesday, 24 September. By courtesy of the heads of the Transport Management Division he could get acquainted with our work in the Transit Center. From the very outset he could feel “at home”. Despite the fact that we are many thousands of kilometres away from Chicago, problems connected with keeping up municipal transport are almost the same. The basic difference is the size of the city (even 80 kilometers between its northern and southern edge), and much bigger differentiation of districts, cause that work on the streets is less safe.

Despite the size of the city, the number of busses and trains, Chicago has no division into the organizer and operator of municipal transport. There is only an equivalent of  our Municipal Transport Authority (MZK) – Chicago Transit Authority (CTA). There are less bus lines than in Warsaw, about 10, plus 8 railway lines. Nearly 1800 vehicles guarantee bus connections.
After his visit in the transit center, together with one of our colleagues, Michał had an opportunity to have a ride in a squad car for road incidents. Compared with the big SUVs used by the Chicago supervisors our Skoda Fabias do not look especially impressive but, anyway, a bigger city requires bigger vehicles…

Problems on the streets are also similar. Traffic jams, collisions, accidents, morbidities – happen everywhere in the world. Thanks to the fact that municipal transport there is a single well-set occurrence, it is easier to take effective operational decisions which do not require consultations – like in our case – with the Municipal Transport Authority. Our colleague had an opportunity to take part in several interventions like the collision at Karolkowa Street for example. He was impressed by the nice atmosphere and cultural behavior of the participants which, alas, does not happen in every case. Apart from this, he managed to visit the dispatcher’s office at Kleszczowa and have a chat with drivers and the dispatcher at Szczęśliwice terminusmunicipal transport has many features in common all over the world. Michał also had an opportunity to compare the face of today’s Warsaw with the one he remembered 34 years ago… The day was over in no time, like his entire stay in Europe, and the time had come to pack up things and remembrances and return to the Windy City. Thank you for your contacting and visiting us: we shall not fail to let you know when we will be trying to go to the USA. MB

źródło: „nr.waw.pl”

Dołącz do nas na Facebookurss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności