Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Nie daj sobie odebrać prawa jazdy!
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Nie daj sobie odebrać prawa jazdy!

Utworzone Czerwiec 6th, 2014 przez Nadzor Ruchu Warszawa

Chyba, że jest to uzasadnione…

 

Zastanawiacie się, jak można się przed tym uchronić? W zasadzie jest tylko jeden pewny sposób.
W ostatnich tygodniach Policjanci nie na żarty wzięli się za piratów drogowych.

 

Te zdecydowane działania zapoczątkowało pismo komendanta głównego Policji, który zobowiązał podległych sobie funkcjonariuszy do częstszego stosowania tego dotkliwego środka represji. Oczywiście chodzi tu o przypadki uzasadnione, które nie raz na pewno każdy z nas miał okazję obserwować w praktyce. Podstawą prawną jest Art. 135 Prawa o ruchu drogowym, który precyzyjnie wymienia przypadki, w których dokument można stracić.

 

Oto on:
Art. 135.

1. Policjant:
1. zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
a. uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
c. podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy,
d. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
e. gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
f. gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
g. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,
h. przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

 

2. może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

 

3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-d oraz w pkt 2, uprawnia do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.
Punkty a-h zawarte w ust. 1 są w zasadzie oczywiste i nie podlegają dyskusji. Większe i bardziej otwarte możliwości daje ust. 2, który okoliczności sprowadza do „uzasadnionego podejrzenia” funkcjonariusza. I to właśnie on jest podstawą prawną dla zatrzymania uprawnień. Co może wzbudzić w policjancie takie podejrzenia? Na pewno znaczne przekroczenie prędkości, kilka wykroczeń popełnionych łącznie, stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też forsowanie na siłę swoich niesłusznych racji czy dawanie jawnego świadectwa kompletnej nieznajomości przepisów drogowych na pewno też nie pomoże.
Tym razem to nie jest teoria, w samym maju br. zatrzymano więcej praw jazdy niż w całym 2012 i 2013 roku. Wniosek nasuwa się sam – za jazdę zgodną z przepisami na pewno nic nam nie grozi. Byliśmy już kilkakrotnie w ostatnich tygodniach świadkami takich sytuacji, a w wypadku osób, które zarabiają na życie prowadząc pojazdy, zatrzymanie uprawnień to nie tylko niewygoda, ale także bezrobocie. Szanujmy więc to, co mamy.

 

A jeśli jednak stało się? To co dalej? Po pierwsze dostajemy pokwitowanie na 7 dni, a więc przez tydzień możemy jeździć. W tym czasie Policja musi skierować sprawę do sądu, który podejmie decyzję co do zasadności zatrzymania uprawnień. A sądy ostatnio chętnie podtrzymują decyzję Policjantów, orzekając zatrzymania najczęściej na okres 2-6 miesięcy. Tym samym albo szczęśliwie wrócimy z dokumentem do domu, albo dowiemy się jak długo trzeba będzie jeździć rowerem. MB

źródło: „nr.waw.pl”

foto: pwpw.pl

Wzór prawa jazdy

Wzór prawa jazdy

Wzór prawa jazdy

Wzór prawa jazdy

Dołącz do nas na Facebookurss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności