Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Info dla kierowców MZA
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Info dla kierowców MZA

Utworzone Czerwiec 5th, 2012 przez admin

Informacje dla kierowców MZA

 

Warszawa 05-01-2013

Nagłe zachorowania pasażerów komunikacji miejskiej

Jak należy postępować, kiedy ktoś z pasażerów nagle upada na podłogę? Niestety najczęściej wygląda to tak: współpasażerowie zgłaszają ten fakt kierującemu pojazdem. W takim przypadku przerywa on jazdę na najbliższym przystanku lub w innym miejscu, gdzie można bezpiecznie otworzyć drzwi i oczekiwać na pomoc. Otwarcie drzwi oznacza, że przy chorym nikt nie zostanie, każdy się spieszy, nie umie pomóc, nie chce zaszkodzić, a w ogóle autobus jest pełen, więc na pewno zrobi to ktoś inny. Jedyną osobą, która nie może pójść w swoją stronę jest prowadzący pojazd. Jest on również jedyną osobą, która nie jest w tym pojeździe anonimowa. Alarmuje więc Centralę, która przekazuje zgłoszenie do pogotowia ratunkowego i …czeka.

Jak należy postąpić? Zobaczmy, co w kwestii udzielenia pomocy podpowiada nam prawo:

Art. 162 Kodeksu Karnego
§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zatem jednak, pod groźbą kary pozbawienia wolności, o sumieniu nie wspominając, trzeba robić wszystko, co tylko możliwe, aby osobie chorej pomóc. Postępowanie w takich przypadkach wymaga zachowania zimnej krwi, o którą niekiedy jest najtrudniej. Jeżeli pasażerowie zgłaszają zachorowanie na pokładzie pojazdu, przed wezwaniem pomocy należy ustalić kilka faktów:

  1. Co się stało? Czy było to przewrócenie podczas hamowania, czy zasłabnięcie?
  2. W jakim stanie jest obecnie – przytomny, nieprzytomny, czy ma widoczne uszkodzenia ciała np. krwotoki.
  3. Płeć chorego.
  4. Przybliżony wiek chorego
  5. W przypadku wątpliwości – ustalenie dokładnego adresu postoju pojazdu – adresu, czyli ulica i numer najbliższej posesji, ewentualnie skrzyżowanie.

To minimum informacji koniecznych dla pogotowia. Dzięki nim dyspozytor pogotowia wie, jaki zespół wysłać – specjalistyczny czy ogólny, ratowników czy lekarza, w jakiej kolejności (stłuczenie ręki może poczekać dłużej, podejrzenie zawału serca już nie) i  w jakim trybie (pamiętając, że jazda na sygnałach uprzywilejowania jest zwiększaniem ryzyka, którego też można unikać). Oczywiście, jeśli stan pacjenta początkowo wyglądający na niegroźny nagle zacznie się gwałtownie pogarszać, należy o tym również niezwłocznie powiadomić pogotowie!

Prowadzący autobusy przyzwyczaili się do informowania o wszelkich zdarzeniach w pierwszej kolejności Centralę Ruchu. Czy to jest konieczne? Nie. Niekiedy nawet niewskazane. Oczywiście Centrala musi zostać poinformowana, że pojazd stoi, ale w tego typu przypadkach jest to informacja formalna i wypływająca jedynie z przepisów wewnętrznych. W praktyce jest to tylko kolejne ogniwo w łańcuszku połączeń, przedłużające faktyczne wezwanie pomocy.

Pamiętać należy, że dyspozytorzy pogotowia ratunkowego posiadają fachową wiedzę medyczną i nierzadkie są przypadki, kiedy to właśnie dyspozytor prowadzi np. akcję reanimacyjną przez telefon, używając do tego niejako rąk osoby zgłaszającej zdarzenie. Rzecz jasna w przypadku rozmowy „przez pośrednika” do takiej sytuacji już nie dojdzie.

W dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, kontakt ze służbami ratowniczymi nie jest trudny. Numer 112 jest bezpłatny i pozostaje dostępny nawet, kiedy nie ma środków na karcie sim. Można także zadzwonić pod numer 999, łącząc się bezpośrednio z pogotowiem ratunkowym.

W czasie oczekiwania na przyjazd karetki postępujemy zgodnie z wiedzą wyniesioną z kursów pierwszej pomocy. W 99 na 100 przypadków będzie to przede wszystkim obserwacja chorego – jeżeli jest przytomny, oddycha, nie ma krwotoków – czekamy spokojnie na fachowców. Ale już zatrzymanie akcji serca wymaga od nas działania, wtedy nie można czekać biernie, chyba, że zachodzą przesłanki wspomniane w wyżej cytowanym art. 162 KK.

W świetle powyższego – czy zgłoszenie Centrali Ruchu faktu, że na przystanku leży człowiek i spokojne kontynuowanie pracy wyczerpuje nasze wszelkie możliwości udzielania pierwszej pomocy? A jeśli jest to akurat ten 1% przypadków, kiedy nasza pomoc jest konieczna, kiedy od zatrzymania pracy serca człowiek ma 4 minuty w ciągu, których ma szansę na to, że w jego mózgu nie zajdą nieodwracalne zmiany?  Tego typu zgłoszenia są nieodpowiedzialne. Jeżeli sumienie podpowiada nam, że komuś pomoc jest potrzebna, musimy sami uruchomić własną procedurę postępowania. Nawet, jeżeli oznacza to konieczność przerwania pracy. Jednocześnie pamiętając, że jako prowadzący pojazd jesteśmy jedyną nie anonimową w nim osobą.

 

Zachęcamy gorąco do teoretycznego i praktycznego studiowania zagadnień pierwszej pomocy. Praca w tak dużym mieście z tak wieloma osobami wokół oznacza, że wiedza zdobyta na kursach nie pozostanie nieprzydatna. Świadomość, że wiemy jak zachować się w przypadkach zagrożenia życia innych wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie, a możliwość sprawdzenia się w praktyce daje także wielką satysfakcję. MB

 

Warszawa 05-12-2012

Obraz pracy operatora Centrali Ruchu

W tym artykule chcę przybliżyć kierującym autobusami naszej spółki obraz pracy operatora Centrali Ruchu przyjmującego zgłoszenie np. awarii.

 

Mało kto po odłożeniu słuchawki czy też zakończeniu rozmowy przez „zielony guzik’’, po przekazaniu swojego problemu zastanawia się, co się dzieje dalej. Już w trakcie rozmowy, jesteście wypytywani, wydawałoby sie o rzeczy oczywiste takie jak numer taborowy, linię, brygadę, oddział, zaliczony przystanek czy też kierunek jazdy, miejsce postoju autobusu i rodzaj awarii. Otóż to wszystko, operator na bieżąco wpisuje w odpowiednie rubryki programu, aby następnie przekazać te informacje dyspozytorowi Waszego oddziału, ekspedytorowi, pracownikowi pogotowia technicznego i często dyżurnemu ZTM.

 

Spróbujcie w zaciszu domowym zabawić się w operatora Centrali Ruchu. Usiądźcie z zegarkiem w ręku i sami ze sobą przeprowadźcie takie zgłaszanie awarii. Gdy już się wypytacie o wszelkie dane, „poinformujcie” osoby, które muszą wiedzieć, iż autobus „potrzebuje pomocy’’. Każde jedno połączenie to parosekundowe oczekiwanie na sygnał, zgłoszenie się abonenta oraz czas potrzebny na przekazanie wszelkich danych. Czas leci? Ile to już minęło?  Dzwoni telefon, druga radiostacja „krzyczy”, na monitorze pojawia się sygnał o chęci nawiązania połączenia przez kolejnego kierowcę, jednego drugiego, kolejnego, który chce coś zgłosić – niekoniecznie awarię. Oczekujący na połączenie denerwują się, a Ty operatorze widzisz na monitorze „czerwony guzik” – jeden taki sygnał akurat odbiera koordynator, więc skoro ktoś potrzebuje nagłej pomocy, odbierasz. W tym czasie „zielone guziki” czekają – czerwony jest priorytetowy!!! W takim momencie, u kierowcy zgłaszającego się czy to telefonicznie czy też wspomnianym zielonym guzikiem narasta niezadowolenie z długiego czasu oczekiwania, rodzą się podejrzenia celowego zwlekania z odbieraniem od Was telefonów. W międzyczasie zadzwoni dyspozytor, aby podać „rezerwę”, zgłosi się mechanik pogotowia technicznego informujący o zakończeniu naprawy jak widzicie, czas nieubłaganie leci, nawet już na zegarek nie zerkacie.

 

Pracownicy centrali robią wszystko, aby jak najszybciej te czynności przebiegały i tylko ich doświadczenie i profesjonalizm pozwala na sprawne załatwienie Waszego problemu.

 

Przedstawiłem tylko jeden fragment pracy operatora, jeden problem do rozwiązania, jakim jest awaria. Sami doskonale wiecie, jakie sprawy są zgłaszane do Centrali, jaka jest ich różnorodność. Oprócz telefonów od kierowców, dyspozytorów, ekspedytorów ich problemów i wątpliwości, operator na stanowisku awarii przyjmuje również telefony „z miasta”, a to komuś bilet zablokował się w kasowniku, a to autobus nie dojechał, ktoś coś zgubił, gdzieś zabłądził itd.

 

Mam nadzieję, że ten krótki opis pozwoli Wam kierowcom być wyrozumiałymi podczas oczekiwania na połączenie z Centralą Ruchu.

 

Krzysztof Ł.

 

 Warszawa 26-08-2012

Wydział Zarządzania Przewozami zachęca do skorzystania z porad

Niniejsze informacje służą określeniu postępowania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń, w autobusach komunikacji miejskiej lub ich najbliższym otoczeniu, które zagrażają bezpieczeństwu pasażerów, kierowców oraz innych osób, bezpośrednio lub pośrednio, uczestniczących w zdarzeniu.

Dotyczą w szczególności kierowcy, jako osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów znajdujących się w pojeździe.

1  Kolizja

Kolizja to nagłe zdarzenie drogowe, powstałe w wyniku bezpośredniego zetknięcia pojazdu mechanicznego z innym/innymi pojazdami lub obiektami stałymi, w wyniku którego wystąpiły wyłącznie straty materialne (bez względu na ich rozmiar), a nie zostali poszkodowani ludzie.

1.1     W przypadku zaistnienia kolizji kierowca w pierwszej kolejności zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd oraz znajdujących się w nim pasażerów przed wystąpieniem dodatkowych zagrożeń. O ile jest to możliwe należy zjechać w miejsce gdzie pasażerowie mogą bezpiecznie opuścić pojazd i nie będzie on utrudniał ruchu innym pojazdom lub stwarzał zagrożenie w ruchu dla jego innych uczestników.

1.2     Zbieranie informacji o zdarzeniu. Po zabezpieczeniu pojazdu oraz miejsca zdarzenia kierowca zbiera informacje o rozmiarze uszkodzeń pojazdu dokonując jego oględzin, oraz o uszkodzeniach innych pojazdów biorących udział w kolizji i ich ilości.

1.3     Jak przekazywać informacje o zdarzeniu ?. Telefonicznie [22] 19285, [22] 583-65-02 lub poprzez system Alarmowej Łączności Radiowej zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia niezwłocznie koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

1.4     Do momentu przybycia na miejsce kolizji instruktora nadzoru ruchu lub wezwanych służb (policja, straż pożarna) kierowca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie pojazdu przed wystąpieniem dodatkowych zagrożeń w ruchu drogowym oraz zaistnieniem kolejnych uszkodzeń lub strat.

1.5     Jeżeli nie jest to konieczne lub podyktowane wymogami bezpieczeństwa kierowca pozostaje w pojeździe lub jego pobliżu.

2  Wypadek

 Wypadek stanowi nagłe zdarzenie drogowe, polegające na zetknięciu pojazdu z innym pojazdem/lub pojazdami lub obiektami stałymi, w wyniku którego poszkodowani zostali ludzie odnosząc widoczne obrażenia i/lub doznając rozstroju zdrowia, bez względu na rodzaj obrażeń oraz wielkość strat materialnych.

2.1  W razie zaistnienia wypadku w pierwszej kolejności, kierujący pojazdem zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wypadku, poprzez zabezpieczenie pojazdu oraz znajdujących się w nim pasażerów przed wystąpieniem dodatkowych zagrożeń.

2.2  Kierowca zbiera informacje o ilości poszkodowanych pasażerów oraz stopniu odniesionych przez nich obrażeń (przytomny/nie przytomny, lekko/ciężko ranny).

2.3  Telefonicznie pod numery telefonów: [22] 19285, [22] 583-65-02 lub poprzez system Alarmowej Łączności Radiowej  zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia niezwłocznie koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

2.4  Organizacja pierwszej pomocy. Kierowca obowiązany jest zorganizować sprawną ewakuację pasażerów, którzy nie zostali ranni lub nie odnieśli poważnych obrażeń i mogą samodzielnie opuścić pojazd.

2.5  Kierowca udziela pierwszej pomocy przedmedycznej osobom ciężej rannym, w miarę potrzeb i możliwości zapewniając sobie pomoc osób postronnych z zachowaniem ostrożności, nie narażając się na niebezpieczeństwo.

2.6  Do momentu przybycia wyspecjalizowanych służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż), kierowca koordynuje działania ratunkowe, utrzymując jednocześnie stałą łączność
z koordynatorem działu nadzoru ruchu informując go o ewentualnie zmieniającej się sytuacji.

3  ZASŁABNIĘCIE, URAZ, ZGON

3.1  W przypadku wystąpienia lub otrzymaniu informacji o wystąpieniu wśród pasażerów, choroby, zasłabnięcia lub urazu, nie mającego bezpośredniego związku ze zdarzeniami w ruchu drogowym, kierowca zobowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, nie powodując nadmiernych utrudnień w ruchu.

3.2  Kierowca określa z jakiego typu zdarzeniem ma do czynienia (zasłabnięcie, napad chorobowy, uraz, zgon).

3.3 Telefonicznie pod numery telefonów: [22] 19285, [22] 583-65-02 lub poprzez system Alarmowej Łączności Radiowej  zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

3.4  Kierowca do przyjazdu pogotowia ratunkowego obowiązany jest udzielić pomocy przedmedycznej oraz monitorować stan zdrowia pasażera.

3.5  O każdej zmianie stanu zdrowia pasażera lub jakiejkolwiek innej okoliczności zdarzenia kierowca niezwłocznie informuje koordynatora działu nadzoru ruchu.

4  ATAK AGRESJI LUB BÓJKA

 4.1  W przypadku zaistnienia ataku agresji ze strony pasażera lub bójki wśród pasażerów, kierowca dokonuje ogólnej oceny sytuacji. Kierowcy nie wolno podejmować żadnych działań, które mogły by zagrozić jego zdrowiu lub życiu.

4.2  Gdy sytuacja zagraża bezpieczeństwu innych pasażerów kierowca powinien zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i otworzyć wszystkie drzwi.

4.3  Gdy nie ma zagrożenia dla innych pasażerów, kierowca powinien zwolnić, włączyć światła awaryjne i kontynuować jazdę lub w razie potrzeby zatrzymać pojazd i otworzyć drzwi.

4.4  Telefonicznie pod numery telefonów: [22] 19285, [22] 583-65-02 lub poprzez system Alarmowej Łączności Radiowej  zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

4.5  Do momentu przybycia policji kierowca na bieżąco przekazuje wszelkie informacje o zmieniającej się sytuacji koordynatorowi działu nadzoru ruchu.

5  AKT WANDALIZMU

5.1  W przypadku stwierdzenia ataku wandalizmu, dewastacji lub zanieczyszczenia pojazdu kierowca dokonuje oceny rodzaju i wielkości zniszczeń.

5.2  Kierowca powinien ustalić czy sprawca wandalizmu znajduje się w pojeździe lub jego pobliżu czy oddalił się z miejsca zdarzenia.

5.3  Kierowcy nie wolno podejmować żadnych działań, które mogły by narazić jego zdrowie lub życie.

5.4  Telefonicznie pod numery telefonów: [22] 19285, [22] 583-65-02 lub poprzez system Alarmowej Łączności Radiowej  zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

5.5  Do momentu przyjazdu policji kierowca powinien pozostać w pojeździe i utrzymując kontakt z koordynatorem działu nadzoru ruchu, informować go na bieżąco o każdej zmianie sytuacji.

6  POŻAR AUTOBUSU

 6.1  Po stwierdzeniu lub otrzymaniu informacji o pożarze autobusu powinien natychmiast zatrzymać pojazd w miejscu pozwalającym pasażerom na bezpieczne jego opuszczenie. Po zatrzymaniu pojazdu kierowca otwiera wszystkie drzwi i poleca pasażerom opuścić autobus, upewniając się jednocześnie że osoby starsze oraz dzieci uzyskały pomoc w ewakuacji. Najważniejsze jest ratowanie życia ludzkiego.

6.2  Po opuszczeniu autobusu przez wszystkich pasażerów kierowca wyłącza silnik oraz używając awaryjnego wyłącznika prądu odcina jego dopływ.

6.3  Kierowca nawiązuje łączność z koordynatorem działu nadzoru ruchu i przekazuje informację o pożarze oraz podstawowe dane:

6.4  Następnie kierowca lokalizuje miejsce pożaru i o ile jest to możliwe przystępuje do gaszenia przy użyciu znajdujących się w autobusie gaśnic proszkowych. Nie wolno podejmować prób gaszenia wodą. Nie dopuszczać do gwałtownego dopływu powietrza.

6.5  Do przybycia straży pożarnej oraz innych służb ratunkowych, kierowca powinien zabezpieczyć pojazd i jego najbliższe otoczenie przed dostępem osób trzecich.

 7  AWARIA AUTOBUSU

7.1  W przypadku awarii kierowca powinien zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscy, umożliwiającym pasażerom opuszczenie autobusu.

 

7.2  Kierowca dokonuje oceny awarii, jej rodzaju i skali. W przypadku nagłego zatrzymania pojazdu powinien również ocenić czy autobus nie utrudnia ruchu i czy nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

7.3  Kierowca powiadamia koordynatora działu nadzoru ruchu o wynikłej awarii podając następujące dane:

      7.4 Kierowca oczekujena przybycie pogotowia technicznego, nie opuszczając pojazdu (o

ile nie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa).

8  WYSTĄPIENIE NAGŁEGO OGRANICZENIA PRZEJEZDNOŚCI  TRASY LINII KOMUNIKACYJNEJ

8.1 Kierowca w sytuacji wystąpienia nagłego ograniczenia przejezdności trasy, winien ocenić

        rodzaj zdarzenia powodującego ograniczenie (kolizja, wypadek , inne)

8.2 Poprzez system alarmowej łączności radiowej zainstalowany w pojeździe kierowca

powiadamia koordynatora działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając

następujące informacje:

8.3 Kierowca oczekuje na polecenia koordynatora i  wyznaczenie trasy objazdu.

9  ZAMACH TERRORYSTYCZNY

9.1 Jako zagrożenie terrorystyczne należy rozumieć sytuację, w której uzyskuje się informację

o podłożonej (w autobusie lub pobliżu trasy przejazdu  lub przystanku itp.) bombie,

innym ładunku pirotechnicznym lub substancji niebezpiecznej.

9.2 W przypadku informacji o bombie, lub innym niebezpiecznym przedmiocie znajdującym

się w autobusie, kierowca powinien niezwłocznie zatrzymać pojazd w miejscu

bezpiecznym i oddalonym od ruchu pieszych i pojazdów.

9.3 O ile nie zostanie wydane inne polecenie, kierowca winien otworzyć wszystkie drzwi oraz

polecić pasażerom by opuścili pojazd.

9.4 Poprzez system łączności zainstalowany w pojeździe kierowca powiadamia koordynatora

działu nadzoru ruchu o zaistnieniu zdarzenia, podając następujące informacje:

9.5 Kierowca powinien opuścić pojazd i nie dopuszczać do niego osób postronnych, w

oczekiwaniu na przybycie odpowiednich służb.

 10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Dział nadzoru kieruje na miejsce zdarzenia instruktora nadzoru ruchu w celu dokonania czynności likwidacyjnych. Po przybyciu instruktora kierowca powinien przekazać mu wszelkie zebrane informacje i udzielić niezbędnych wyjaśnień oraz złożyć stosowne oświadczenia o ile jest to wymagane.

Opracował: Marcin Żywczyńskirss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności