Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny – Bezpieczeństwo przy odpalaniu fajerwerków! Jak używać?
samochod interwencyjny mza
nadzór ruchu warszawa

Nadzór Ruchu Warszawa – serwis informacyjny

nadzor ruchu nadzór ruchu warszawa nadzor ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa nadzór ruchu warszawa

Bezpieczeństwo przy odpalaniu fajerwerków! Jak używać?

Utworzone Grudzień 29th, 2015 przez Nadzor Ruchu Warszawa

fot_PGE_Stadion_Narodowy_700x350

Warszawscy policjanci przestrzegają i przypominają jak należy obchodzić się z materiałami wybuchowymi.

 

Sylwester i okres karnawału to czas,w którym chętnie bawimy się różnego rodzaju fajerwerkami. Jednak materiały pirotechniczne, nawet te najmniejsze, potrafią poważnie zagrozić naszemu zdrowiu lub życiu. Prezentujemy zatem film przypominający zasady bezpiecznego posługiwania się nimi.

 

 

Na kilka dni przed końcem roku stołeczna Policja apeluje o dużą rozwagę przy używaniu petard i fajerwerków. Funkcjonariusze przypominają, że są to materiały wybuchowe i radzą, aby przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 

♦ Kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;

 

♦ Nie kupuj fajerwerków od przypadkowych osób;

 

♦ Sprawdź oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać, co najmniej następujące oznaczenia: nazwa produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim), zwróć uwagę czy opakowanie nie jest uszkodzone;

 

♦ Do amatorskich pokazów używaj tylko fajerwerków oznaczonych, jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;

 

♦ Najpierw przeczytaj instrukcję obsługi, postępuj ściśle z instrukcją;

 

♦ Nie manipuluj przy fajerwerkach;

 

♦ Oddal się, co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku, wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

 

♦ Odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;

 

♦ Materiałów pirotechnicznych należy używać tylko na dworze;

 

♦ Ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, niebędące pod wpływem alkoholu;

 

♦ Po nieudanej próbie odpalenia fajerwerków nigdy nie zapalaj ich po raz drugi i nie wrzucaj do ognia;

 

♦ Wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów i spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;

 

♦ Huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy, zadbaj o to by czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

 

♦ Zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;

 

♦ Używaj fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;

 

♦ Pamiętaj, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary: grzywny lub pozbawienia wolności;

 

SPRZEDAŻ NIEPEŁNOLETNIM FAJERWERKÓW LUB PETARD JEST PRZESTĘPSTWEM I KAŻDY, KTO DOPUSZCZA SIĘ TAKIEGO CZYNU, PODLEGA KARZE GRZYWNY, OGRANICZENIA WOLNOŚCI LUB POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 2.

 

INFORMUJMY POLICJĘ O HANDLOWCACH, KTÓRZY SPRZEDAJĄ PETARDY DZIECIOM. UCHRONI TO NAJMŁODSZYCH – NAJCZĘSTSZE OFIARY FAJERWERKÓW.

 

Niewłaściwe i nieuprawnione działanie może skutkować odpowiedzialnością karną, najczęściej na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń:

 

Art. 51.
§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, ·podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

Art. 83.
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

 

Ustawia o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

 

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

WSPÓLNIE ZADBAJMY, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

 

Wydział Prewencji KSP

źródło: Komenda Stołeczna Policji, warszawa.pl

fot. PGE Stadion Narodowy

Dołącz do nas na Facebookurss Redakcja-2 Wspolraca Prywatność Kooontakt
Copyright © 2012-2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

Ta strona używa ciasteczek (cookies) Korzystanie z niej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji w Polityce Prywatności